تاریخچه شرکت

Image

شرکت مهندسی پارس فرارون در سال 1374 تاسیس گردید.

این شرکت در طی این سال ها تلاش نموده است مجموعه از خدمات حرفه ای را در زمینه مدیریت ساخت و مهندسی به ویژ ه در صنعت کوره های قوس الکتریکی (فروآلیاژ ها و …) و صنایع فلزی در گستره صنعت کشور عزیزمان ارائه نماید.

مديريت و مهندسين ارشد اين شركت كه از ميان كارشناسان مجرب صنعتي انتخاب شده اند تركيبي را تشكيل مي دهند كه داراي سوابق تجربي طولاني در امور مهندسي و طراحي، ساخت و نصب، نظارت بر اجراي پروژه ها و راه اندازي و اداره عمليات در صنايع مختلف بوده و مي توانند با بينش دقيق تري نيازهاي واقعي كارفرما را بررسي نموده و خدمات لازم را ارائه نمايند.
توانایی ها و تجربه های بدست آمده و تثبیت شده شرکت، مبنایی برای گسترش دامنه فعالیت های مهندسی و مدیریت ارائه شده به کارفرمایان به منظور حصول اطمینان از تکمیل پروژه های موفق و کارآمد می باشد.
شرکت مهندسی پارس فرارون به عنوان مشاور مورد اعتماد بانک صنعت و معدن (در سال 1382) و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی (در سال 1388) به منظور تهیه گزارشات امکان سنجی شامل بررسی های اقتصادی، فنی و مالی و ارائه کلیه گزارشات مربوطه به مسئولان ذیربط و همچنین نظارت بر اجرای طرح های بانکی انتخاب گردیده است. کلیه گزارشات مالی ارائه شده توسط این شرکت بر اساس قوانین بانکی در چارچوب استاندارد UNIDO به همراه محاسبات نرم افزار Comfar و تحلیل های مربوطه می باشد.