ماموریت و چشم انداز

شرکتی که به منظور ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی از بررسی‌های مقدماتي اقتصادي، فنی و مالی تا خدمات مديريت اجراء و راه اندازي و راهبري پروژه‌ها به ویژه در صنعت کوره‌های قوس الکتریکی (فروآلیاژها و …) و صنایع فلزی به فعالیت می‌پردازد.