نظارت

ردیف تاریخ اجرا فرآیند کارفرما شرح پروژه
20 1396 واحد تولید فروسیلیسیم فروسیلیس ایران خدمات نظارت بر صحت اجرای تعمیرات اساسی کوره و تجهیزات جانبی
19 1396 واحد تولید

فروکروم

فروکروم سبزوار اجرای عملیات نسوزکاری کوره تولید فروکروم
18 1393 واحد تولید فروسیلیسیم آلیاژ گستر هامون انجام عملیات نسوزکاری کوره تولید فروسیلیسیم
17 1393 واحد تولید

فروکروم

تهیه و تولید مواد

معدنی ایران

انجام عملیات نسوزکاری کوره تولید فروکروم
16 1392 واحد تولید فروسیلیسیم آلیاژ سازان اشتهارد انجام عملیات نسوزکاری کوره تولید فروسیلیسیم
15 1388 واحد تولید

فرومنگنز

نوید منگنز نظارت بر نسوز چینی و راه اندازی کوره فرو منگنز
14 1387 واحد تولید فروسیلیسیم آلیاژ سازان مشفق خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر اجرای طرح تولید فروسیلیسیم به ظرفیت 8000 تن در سال
13 1387 واحد تولید فروسیلیسیم صنایع فرو آلیاژ ایران خدمات نظارت بر اجرای پروژه‌های فروسیلیسیم و سیلیکون متال
12 1385 واحد تولید

فروکروم

تهیه و تولید مواد

معدنی ایران

انجام کلیه امور نظارت بر عملیات تولید فرو کروم از مرحله دپو تا خردایش و دانه بندی محصول و اداره و انجام کلیه فعالیت‌های آزمایشگاهی
11 1384 واحد تولید

فروکروم

تهیه و تولید مواد

معدنی ایران

ساخت و تأمین تجهیزات سیستم غبار گیر، نسوز کوره و تجهیزات آزمایشگاهی واحد فرو کروم سبزوار
10 1384 واحد ساخت

پوسته کوره

صنایع فرو آلیاژ ایران – اسپی کو نورد و ساخت پوسته كوره
9 1384 واحد تولید قطعات ریخته گری ریخته گری پدرام پیشه بروجرد نظارت بر اجرای طرح ایجاد و راه اندازی یک واحد ریخته گری قطعات فولادی و چدنی
8 1383 واحد تولید فروسیلیسیم صنایع فرو آلیاژ ایران ارائه و انجام خدمات فنی و مهندسی پایه و تفصیلی صنعتی، نظارت کارگاهی هنگام ساخت و نصب و راه اندازی پروژه طرح توسعه برای کوره‌های فروسیلیسیم و سیلیکون متال
7 1383 واحد آمیژان سازی آمیژان سازی زرین جویبار نظارت بر اجرای طرح توجیهی تولید آمیژان سازی
6 1383 واحد تولید قطعات تراکتور آذر ایران یدک انتقال و توسعه طرح واحد تولیدی انواع قطعات تراکتور
5 1382 واحد تولید فروسیلیسیم صنایع فرو آلیاژ ایران اجرای پروژه بهینه سازی سیستم غبار گیر
4 1382 واحد تولید

فروکروم

تهیه و تولید مواد

معدنی ایران

نصب سیستم‌های هيدروليك پروژه فرو کروم سبزوار
3 1377 واحد تولید

فرومنگنز

فلز قشم خدمات نظارت عالی بر مهندسی پایه و تفصیلی پروژه فرو منگنز به ظرفیت 30 هزار تن در سال
2 1377 واحد تولید فروسیلیسیم صنايع فرو آلیاژ ايران نظارت بر امر راه اندازی و راهبری کوره تولید فروسیلیسیم
1 1376 واحد تولید فروسیلیسیم صنایع فرو آلیاژ ایران نظارت بر امر راهبری کوره تولید فروسیلیسیم، بهينه سازي فرآيند، آموزش پرسنل